We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Incendis

by LLACUNA

/
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
  Purchasable with gift card

    name your price

   

 • VINYL LP
  Record/Vinyl + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Incendis via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
Flor Tardana 02:23
(CA) FLOR TARDANA Érem nens, tan sols això. Ben purs, tot cor, sense cap por. Érem nens, sense malsons. Sense decisions que acaben en error. Mentre aquest hivern segueixi sent tan llarg, continuarem sent una flor tardana. Que no se'n vagi tant enllà, que no se'n vagi… L'ànima que vull per lluitar demà. Mentre aquest hivern segueixi sent tan llarg, continuarem sent… Mentre aquest infern segueixi sent tan gran, continuarem sent una flor tardana. (ES) FLOR TARDÍA Éramos niños, tan sólo eso. Bien puros, todo corazón, sin miedo. Éramos niños, sin pesadillas. Sin decisiones que acaban en error. Mientras este invierno siga siendo tan largo, seguiremos siendo una flor tardía. Que no se vaya tan allá, que no se vaya... El alma que quiero para luchar mañana. Mientras este invierno siga siendo tan largo, seguiremos siendo... Mientras este infierno siga siendo tan grande, seguiremos siendo una flor tardía. (EN) LATE FLOWER We were kids, just that. So pure, all heart, without any fear. We were kids, no nightmares. No decisions to end up in mistakes. As long as this winter is this long, we’ll keep being a late flower. Don’t let it go away, don’t let it go… The soul I want to fight tomorrow. As long as this winter is this long, we’ll keep being… While this hell is so great, we’ll keep on being a late flower.
2.
(CA) L'ALTRA CARA DE L'ALBERA Ganes que tinc de veure’t i torno a fer tard. Les gilets jaunes m’enfaden però m’alegren. Incursions a l’altra cara de l'Albera, tan a prop i tan lluny que ens queda. L’exotisme s’apodera de mi. La vergonha ha fet estralls. El present és nostre i, el futur, dels nins… Uoooh oh oooh! Com va la bota? Millor que la sabata. Em fa plaer tot això que fas a Nyils. Adiu feliu, si tornes pas escriu. Porta'm a la vinya, ja m’entens. (ES) LA OTRA CARA DE LA ALBERA Ganas que tengo de verte y llego tarde otra vez. Les gilets jaunes me enfadan pero me alegran. Incursiones a la otra cara de la Albera, tan cerca y tan lejos que nos queda. El exotismo se apodera de mí. La vergonha ha hecho estragos. El presente es nuestro y, el futuro, de los niños... Uoooh oh oooh! Com va la bota? Millor que la sabata. Me gusta todo lo que haces en Nyils. Adiu feliu, si tornes pas escriu. Llévame a la viña, tú ya me entiendes. (EN) ALBERA’S OTHER SIDE I want to see you badly and I’m late again. Les gilets jaunes annoy me but make me happy. Raids on Albera’s other side, so close but far from us. Exoticism takes over me. Vergonha has brought damage. The present is ours, and the future, for the kids… Uoooh oh oooh! Com va la bota? Millor que la sabata. I like what you do in Nyils. Adiu feliu, si tornes pas escriu. Take me to the vineyard, you know what I mean.
3.
CA) REI DE LA NIT Cinc dies tinc per guanyar-me el cel. Amb dues nits he acabat guanyant-me l'infern. Rei de la nit, per uns instants. Déu del pecat, al teu costat. Tot és tan borrós que ja no sé on sóc. No sé si em vas acompanyar o vaig arribar sol. No sé si recordar-ho servirà de res. (ES) REY DE LA NOCHE Cinco días tengo para ganarme el cielo. Con dos noches he acabado ganándome el infierno. Rey de la noche, por unos instantes. Dios del pecado, a tu lado. Todo es tan borroso que ya no sé dónde estoy. No sé si me acompañaste o llegué solo. No sé si recordarlo servirá de nada. (EN) NIGHT KING I’ve got five ve days to earn a place in heaven. In just two nights, I ended up earning a place in hell. Night king for a brief time. God of sin by your side. It’s all so blurry, I don’t know where I am. I don’t remember, did you go with me or did I go alone? Not sure it’ll help to remember.
4.
Incendi I 02:31
(CA) INCENDI (I) Duem masses hores caminant pel mal camí. Tornar enrere per trobar el bo ja no és una opció. Bevent sempre sense set, val més morir fart que de gana. I així que, pel que ens queda, ens abracem i acabem d'arribar a l'infern. Bevent sense set, val més morir fart que de gana. (ES) INCENDIO (I) Llevamos demasiadas horas andando por el mal camino. Volver para encontrar el bueno ya no es una opción. Bebiendo siempre sin sed, es mejor morir lleno que de hambre. Y así que, para lo que queda, nos abrazamos y acabamos de llegar al infierno. Bebiendo sin sed, es mejor morir lleno que de hambre. (EN) FIRE (I) It’s been so long being on the wrong track. Going back to find the good one is no longer an option. Drinking without thirst, it’s better to die full than starve to death. So, for the time remaining, we’ll hold each other and we’ll finally reach hell. Drinking without thirst, it’s better to die full than starve to death.
5.
Incendi II 03:12
(CA) INCENDI (II) Tinc un incendi dins meu que em demana que canteu. Si no el sents, només és meu. Jo et demano que te’l facis teu. Oda a l'hedonisme. (ES) INCENDIO (II) Tengo un incendio dentro de mí que me pide que cantéis. Si no lo sientes, sólo es mío. Yo te pido que te lo hagas tuyo. Oda al hedonismo. (EN) FIRE (II) I’ve got a fire inside me, it wants you to sing. If you can’t hear it, it’s only mine. I ask you make it yours. Ode to hedonism.
6.
(CA) ENTRE LES CANYES DE L'ARUNDO Entre les canyes i un sol de juny, cridant i enlairant el puny. La nit, aquella nit d'estiu, és quan la bèstia somriu. Un got vessat, un banc trencat. Tira, tira, que res ha passat. Entre les canyes i les canyes, davant meu, petites muntanyes nevades. La conya va durar de Torelló a Sarrià, i a Espinelves vam parar a dinar. Volant, ningú al volant. (ES) ENTRE LAS CAÑAS DEL ARUNDO Entre las cañas y un sol de junio, gritando y levantando el puño. La noche, aquella noche de verano, es cuando la bestia sonríe. Un vaso derramado, un banco roto. Tira, tira, que no ha pasado nada. Entre las cañas y las cañas, delante de mí, pequeñas montañas nevadas. La coña duró de Torelló a Sarrià, y en Espinelves paramos para comer. Volando, nadie al volante. (EN) AMONG ARUNDO’S REEDS Among the reeds and under a june sun, screaming and raising the fist. The night, that summer night, that’s when the beast smiles. A spilled glass, a broken bank. Go on, go on, nothing’s happened. Among reeds and pints, in front of me, small snowy mountains. The joke went on from Torelló to Sarrià, and we stopped to eat in Espinelves. Flying, no one driving.
7.
(CA) LA LLUITA DE CLASSES Jec estirat com un rei. Cremo un altre cigarret. La xarxa, fora de servei. I penso… On va anar a parar la lluita de classes? Quan tornarà la lluita de classes? Aïllat entre stories i likes, miro la sèrie que toca. I avui no hi ha partit, i penso… És la festa mileurista. Precariat tecnificat. Desnonaments a la vista. Banca rescatada, que segueixi la farra. La lluita de classes, on va anar a parar? La lluita de classes, quan tornarà? (ES) LA LUCHA DE CLASES Tirado en el sofá como un rey. Quemo otro cigarrillo. La red, fuera de servicio. Y pienso ¿Dónde fue a parar la lucha de clases? ¿Cuándo volverá la lucha de clases? Aislado entre stories y likes , miro la serie que toca. Y hoy no hay partido, y pienso ... Es la fiesta mileurista. Precariado tecnificado. Desahucios a la vista. Banca rescatada, que siga la farra. La lucha de clases, ¿dónde fue a parar? La lucha de clases, ¿cuándo volverá? (EN) CLASS CONFLICT Lying on the couch like a king. I smoke one more cigarette. The line, out of service. And I think… Where did the class conflict go? When will the class conflict come back? Isolated among stories and likes, I watch one more chapter. And there is no match today, and I think… It’s a twixter’s party. Technified poor workers. Foreseen evictions. Bank bailout, let the party go on. Class conflict, where did it go? Class conflict, when will it come back?
8.
(CA) UNA BONA HÒSTIA Dius que és un món ple de contradiccions, que tot és terrible, que res és seriós. Visca l’espiral del silenci que ens fa anar tirant, que ens fa anar endavant. Fote’t una bona hòstia, comprovaràs que el terra no és tan lluny. Dius que qui dia passa any empeny, i tal dia farà un any. No som res però fa de mal dir. Amb l'aigua al coll tot s’entén millor. (ES) UNA BUENA HOSTIA Dices que es un mundo lleno de contradicciones, que todo es terrible, que nada es serio. Viva el espiral del silencio que nos hace seguir tirando, que nos hace ir hacia adelante. Métete una buena hostia, comprobarás que el suelo no está tan lejos. Dices que mañana será otro día y te tiene sin cuidado. No somos nada pero quien sabe. Con el agua hasta el cuello todo se entiende mejor. (EN) CRASH HARD You say the world is full of contradictions, that all is terrible, that nothing is serious. Long live the spiral of silence that keeps us going, that keeps us moving on. Crash hard and you’ll see the ground is not that far. You say tomorrow will be another day, but you don’t even care. In the end, we’re nothing, but who knows. Everything is clearer with the head over water.
9.
(CA) L’ÚNICA CONNEXIÓ, EN HORITZONTAL Només cendres morint sense remei, i un braç cansat que no prengués. No hi vam poder fer més, què hi vols fer si tot s'apaga... No hi vam poder fer res, què hi farem si tot s'acaba... Perquè mai vam ser. Mai passava res. Mai ens vam sentir. Mai ens vam tenir... Dalt d’un pedestal. I, probablement, no va ser el millor moment d'enllaçar els nostres palmells. (ES) LA ÚNICA CONEXIÓN, EN HORIZONTAL Sólo cenizas muriendo sin remedio, y un brazo cansado de que no prendiera la llama. No pudimos hacer más, qué se le va a hacer si todo se apaga... No pudimos hacer nada, qué se le va a hacer si todo se acaba... Porque nunca fuimos. Nunca pasaba nada. Nunca nos sentimos. Nunca nos tuvimos... En un pedestal. Y, probablemente, no fue el mejor momento para enlazar nuestras palmas. (EN) HORIZONTAL CONNECTION ONLY Only ashes dying hopelessly, and an arm tired of the ame not lighting. We couldn’t do more, what can you do if everything goes down… We couldn’t do anything, what can you do when it’s all over… Because we never were. Nothing was ever wrong. We never felt each other. Never held each other… On a pedestal. And, probably, it wasn’t the best time to hold our hands.
10.
Cos a Cos 04:55
(CA) COS A COS En aquests dies en què les vides se’n van a la merda. I és que tot torna, qüestió de fons i de forma. Vull sentir-te més a prop. Cara a cara, cos a cos. Amarats de suor i alcohol. Ànimes lliures sense control. A tot pulmó, cridarem sense fi ni dol. Cara a cara, cos a cos, fins que surti el sol. A tot pulmó, sense fi ni dol. Cos a cos, fins que surti el sol. (ES) CUERPO A CUERPO En esos días en que las vidas se van a la mierda. Y es que todo vuelve, cuestión de fondo y de forma. Quiero sentirte más cerca. Cara a cara, cuerpo a cuerpo. Empapados de sudor y alcohol. Almas libres sin control. A todo pulmón, gritaremos sin fin ni duelo. Cara a cara, cuerpo a cuerpo, hasta que salga el sol. A todo pulmón, sin fin ni duelo. Cuerpo a cuerpo, hasta que salga el sol. (EN) HAND TO HAND In these days when lives go to hell. All that goes around comes around, it’s a question of depth and form. I want to feel you closer. Face to face, hand to hand. Soaked in sweat and alcohol. Free souls without control. Screaming from the top of our lungs, no end no mourning. Face to face, hand to hand, until the sun comes out. Screaming from the top of our lungs, no end no mourning. Hand to hand until the sun comes out.
11.
Mordassa 03:02
(CA) MORDASSA Vull dir totes les paraules. (ES) MORDAZA Quiero decir todas las palabras. (EN) GAG I want to say all the words.

about

𝗦𝗠.𝟬𝟯𝟬
Març 2020

credits

released March 13, 2020

Recorded by Borja Pérez at Cal Pau and Ultramarinos Costa Brava studios (Catalonia) during the last days of August 2019. Mixed by Borja Pérez and Santi Garcia. Mastered by Víctor Garcia.

Music and lyrics by Llacuna. Extra backing vocals by Borja Pérez and Sara Cots. Photos by Carles Generó. Layout design by Gerard Serrano. Lyrics translation to English by Sandra Edmundo. The girl who appears in the insert photo is Paula Ruiz. Thanks to Guillem Colomer for feeding us at Cal Pau.

Llacuna are Eric Font (bass, vocals), Eloi Nadales (drums), Albert Riera (guitar, vocals), Gerard Serrano (guitar, vocals) and now also Marçal Coll (trumpet, vocals).


facebook.com/llacunapunk/

license

tags

about

Saltamarges Girona, Spain

Record label and collective based in Girona / Barcelona since 2011.

contact / help

Contact Saltamarges

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Incendis, you may also like: